Therapeia-säätiö logo
Pakolaisuus - merkitykset ihmiselle ja yhteisölle, 2018

PAKOLAISUUS

Merkitykset ihmiselle ja yhteisölle

Anna Zonzi ja Nina Söderblom (toim.)

 

”Pakolaisuudessa ihmisen pahimpia pelkoja ja painajaisunia toteutuu, eikä enää ole kyse vain peloista. Hänet yritetään tuhota fyysisesti ja psyykkisesti, ja hän menettää kaiken, koko identiteettinsä. Olemme siirtyneet fantasiasta todellisuuteen.” – Kristina Saraneva

Tämä kirja kokoaa yhteen erilaisia näkökulmia siitä, mitä psyykkisiä merkityksiä yksilölle ja yhteisölle pakolaisuuteen ja maahanmuuttoon liittyy. Aihepiiri haastaa yhteiskunnan eri alojen toimijat luomaan pakolaisuuden ja monikulttuurisuuden huomioivia rakenteita. Psykiatrian, psykoterapian ja kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten kohdalla kysymykset pakolaisuuteen liittyen edellyttävät tarkennettua kykyä ja halua kohdata jokaisen potilaan erityistilanne. Aihetta pohditaan kirjan artikkeleissa paitsi ilmiönä sinänsä, myös hoidollisesta näkökulmasta sekä kokemusasiantuntijan ja tulkin ajatusten kautta. Psykoterapeuttisena koskettavana esimerkkinä kuvataan pakolaistytön psykoterapiaprosessia, jonka aikana tyttö alkoi omien sanojensa mukaan kasvattaa ohuita juuria tähän kulttuurimaahan (Suomeen).

Artikkelikokoelmaa voi lämpimästi suositella kaikille pakolaisuuden ja maahanmuuton kysymyksistä kiinnostuneille ja aiheen parissa työtä tekeville.

Kirjan artikkelit perustuvat Therapeia-säätiön 23.9.–24.9.2016 järjestämään seminaariin ”Mitä pakolaisuus merkitsee ihmiselle ja yhteisölle”.


Kirjoittajat: Vam?k Volkan, Kristina Saraneva, Ann-Christin Qvarnström-Obrey, Tuula Quarshie, Merja Aho, Melody Karvonen