Therapeia-säätiö logo

Therapeia-säätiö ja Koulutuskeskus

 Therapeia-säätiö perustettiin vuonna 1958. Säätiö tukee ja edistää pyrkimystä ymmärtää yksilön psyykkistä sairastamista ja sen yhteyksiä ympäröivään yhteisöön. Säätiön tarkoituksena on kehittää käytännön auttamistyötä psykoanalyyttisen teorian ja hoidon sovellusalueilla huomioiden myös vuorovaikutuksellisia, sosiaalisia sekä ruumiin ja mielen yhteyksiä.

Therapeia-säätiön toimintamuodot:

  • Psykoterapiakoulutukset
  • Psykoterapianeuvontapalvelut
  • Täydennyskoulutus
  • Valistus-, julkaisu- ja kehitystoiminta
  • Kansainvälinen yhteistyö

 

Therapeia-säätiön koulutuskeskus

Koulutuskeskus aloitti psykoterapiakoulutuksen ensimmäisenä koulutusyhteisönä Suomessa vuonna 1959. Koulutuskeskus tarjoaa yhdessä yliopistojen kanssa yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnon jälkeistä psykoterapian peruskoulutusta ja täydennyskoulutusta. Koulutuskeskuksen psykoanalyytikon, psykoterapeutin, lastenpsykoterapeutin, pastoraalipsykoterapeutin ja psykoterapeuttikouluttajan koulutusohjelmat ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran hyväksymiä.  Valvira rekisteröi ja valvoo koulutuksen suorittaneita terapeutteja sekä antaa heille oikeuden käyttää psykoterapeutti-nimikettä (Laki 559/94 ja Asetus 564/94).”