Therapeia-säätiö logo

PARISUHDE KOLMANTENA

Psykoanalyyttisia kirjoituksia paripsykoterapiasta

Sanna Aavaluoma, Anne Anttonen ja Jaana Lähteensuo (toim.)

Parisuhde on aikuisen elämän intiimein suhde. Siihen latautuu paljon odotuksia, toiveita ja pelkoja. Suuri osa näistä toiveista ja peloista juontaa juurensa varhaisiin kokemuksiin vuorovaikutuksessa läheisten kanssa. Perheiden ja sukujen vaikeudet lähisuhteissa tulevat seuraavien sukupolvien parisuhteissa uudelleen koettaviksi ja työstettäviksi.

Tässä kirjassa pohditaan näitä tiedostamattomia syvävirtoja, jotka vaikuttavat tapaamme asettua suhteeseen toisen kanssa. Kirjoittajat toimivat psykoanalyyttisina paripsykoterapeutteina. Teksteissä käsitellään muun muassa vastavuoroisuuden vaikeutta, häpeän vaikutusta parisuhteeseen, erilaisuuden sietämättömyyttä, vanhemmuutta sekä sairauden ja kuoleman herättämiä kysymyksiä. Teemat nousevat käytännön työssä syntyneistä ajatuksista ja kysymyksistä.

Kirjoitukset avaavat monenlaisia näkökulmia parisuhteisiin sekä kuvaavat, kuinka vaikeuksissa olevaa parisuhdetta voidaan hoitaa psykoanalyyttisessa paripsykoterapiassa. Hoidon tavoitteena on edistää puolisoiden kykyä nähdä parisuhteensa kolmantena. Silloin he tunnistavat parisuhteensa yhdessä luoduksi ja voivat parhaimmillaan kokea sen kannattelevan kumpaakin yhdessä ja erikseen.

Kirja sopii kaikille, jotka haluavat ymmärtää parisuhteita. Parien kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat syventää osaamistaan psykoanalyyttisten näkökulmien avulla. Psykoanalyyttisen ajatteluun jo perehtyneet ammattilaiset voivat kirjoitusten myötä laajentaa parisuhdekysymysten ymmärtämistä osana omaa työtään.

 

Kirjoittajat: Sanna Aavaluoma, Sauli Airikka, Anne Anttonen, Kaj Davidkin, Riitta Lindqvist, Jaana Lähteensuo, Mary Morgan, Teija Pirnes-Hyvönen, Riitta Rönkä, Pirjo Tuhkasaari