Therapeia-säätiö logo

Ihmismieli rakentuu ja muotoutuu läpi elämän, mutta sen perusta luodaan lapsuudessa. Lapsen subjektiiviset kokemukset, kulloisetksin tunnetilat sekä ymmärryksen aste muokkaavat sitä, mitä hänen mieleensä tallentuu. Lapsuusvuosien vuorovaikutuskokemusten merkitys tunne-elämän kehtiykselle on kiistaton.

 

Tämä kirja avaa psykodynaamisen viitekehyksen kautta tämän päivän näkökulmia ihmismielen kehityksen tärkeisiin vuosiin ja kasvavan lapsen kokemusmaailmaan. Millä tavoin vauvasta kehittyy vähitellen erillinen yksilö? Millaisia kehityshaasteita lapsi kohtaa eri ikäkausina? Millaisten kokemusten avulla lapsi oppii tunnistamaan tunteitaan ja elämään niiden kanssa? Miten hänestä tulee kykenevä sosiaaliseen vuorovaikutukseen? Millaiset tekijät haavoittavat kehitystä ja millaiset korjaavat sitä?

 

Teos soveltuu oppikirjaksi psykoterapeuttikoulutuksiin, lasten kanssa työskentelevien täydennyskoulutuksiin sekä kaikille lapsen kehityksestä kiinnostuneille. Kirjoittajat ovat laaja-alaiseti kokeneita lastenpsykoterapeutteja, lastenpsykoterapian kouluttajia, työnohjaajia ja neurospykologeja.

 

Toimittajat:

Kaija Mankinen

Irja Jokinen

Ritva Lintu

Marja Schulman

 

Kirjoittajat:

Riitta Hannonen

Irja Jokinen

Mirjam Kalland

Ritva Lintu

Kaija Mankinen

Tiina Nurmi

Liisa Roine-Reinikka

Marja Schulman

Pirkko Siltala

Jari Sinkkonen

Riikka Tolsa-Saloheimo

Jaana Tomma

Liisa Wahlbeck

Katri Wahlman-Neuvonen