Therapeia-säätiö logo

LASTENPSYKOTERAPIA JA SEN VUOROVAIKUTUKSELLISET ULOTTUVUUDET. Toim. Marja Schulman, Mirjam Kalland, Anna-Maija Leiman ja Pirkko Siltala, 2007, 453 s. 

Lapsen kasvu aikuiseksi on parhaimmillaankin pitkä, haasteellinen ja toisinaan kivulias prosessi. Useimmiten lapsi saa tähän riittävästi tukea omilta vanhemmiltaan ja välittömästä kasvuympäristöstään. Mutta toisinaan lapsi kohtaa liian paljon haasteita liian varhain, tai  tapahtuu jotain traumaattista kehitysvaiheissa, joissa hän on erityisen haavoittuva. Näitä lapsen kohtaamia haasteita voivat olla esimerkiksi sairauden, kuoleman tai perheen hajoamisen aiheuttama perheenjäsenen menetys, lapsen oma sairaus tai  lapsen adoptio- tai sijoitustausta. Kasvuolosuhteiden vaikeutumisen ja vanhempien psyykkisten voimavarojen heikentymisen seurauksena  lapsi on voinut  jäädä  selviytymään liiaksi oman itsensä varaan ilman että hänen pahaa oloaan on tavoitettu.  Silloin lapsi saattaa tarvita psykoterapeuttista hoitoa.

 

Lastenpsykoterapia onkin viimeisten vuosikymmenten ajan kasvanut yhä tärkeämmäksi osaksi psykoterapeuttisia hoitoja, ja se poikkeaa monella tavalla aikuisten hoidosta. Aikuispsykoterapiassa sopimuksen osapuolina on kaksi aikuista. Lastenpsykoterapiassa lapsen ja terapeutin lisäksi osapuolina ovat lapsen vanhemmat tai lapsen hoidosta vastaavat aikuiset. Lastenpsykoterapia herättääkin monia kysymyksiä. Miten lapsi ymmärtää terapian ja sen puitteet? Kuinka lapsi työstää kokemuksiaan psykoterapiassa?   Onko lasten psykoterapialla vaikutusta lapsen kehitykseen? Mitä tarkoittaa vanhempien kanssa tehtävä työ?  Millaiseksi muodostuu  lapsen ja terapeutin välinen suhde?

 

Kirjan tavoite on  tutustuttaa lukija käytännönläheisellä tavalla lastenpsykoterapiaan, sen lähtökohtiin, tavoitteisiin ja prosessiin. Kirjassa on myös monta koskettavaa tarinaa lapsesta, lapsen tavasta kertoa kärsimyksistään, sekä eheytymisestä. Kirja on tarkoitettu lastenpsykoterapiaa opiskeleville, lastenpsykoterapeuteille ja muille  ammattihenkilöille sekä lastenpsykoterapiasta kiinnostuneille.