Therapeia-säätiö logo

Juhani Ihanus: Vastaanottoja, Therapeia 40 vuotta, 2000, 274 s.

Aate- ja oppihistorian dosentti Juhani Ihanus luotaa tässä teoksessa Therapeia-säätiön vaiheita ja laajentaa perspektiivejä yhteisöhistoriasta oppihistoriaan.

Hän kysyy, miten psykoanalyyttinen (Freud), daseinanalyyttinen (Heidegger, Binswanger, Bally, Boss), antropologis-lääketieteellinen (von Weizsäcker, Kütemeyer), filosofinen ja teologinen ajattelu kohtaavat toisensa. Millainen on niiden keskinäinen vastaanotto ja vuoropuhelu Therapeia-säätiön synnyssä ja kehityksessä?

Yhteisö- ja oppihistorian kronologiaa vasten piirtyy myös hahmotelmia alan suomalaisista pioneereista ja heidän uria aukovasta raivaustyöstään mm. psykoositerapian, psykosomatiikan, lastenpsykiatrian ja -psykoterapian alueilla.

Tekijä on käynyt läpi runsaan alkuperäisaineiston, joka tulee nyt ensimmäistä kertaa lukijoiden ulottuville. Vastaanottoja on erinomainen lähdeteos myös Therapeian piirissä syntyneen kirjallisen tuotannon osalta.

Menneisyyden vastaanotot heijastuvat nykyisyyteen ja myötävaikuttavat siihen, miten yhteisö suuntautuu tulevaisuuteen.