Therapeia-säätiö logo

Melanie Klein (1882–1960) oli itävaltalaissyntyinen, Englannissa merkittävän uran luonut psykoanalyytikko, joka aloitti aivan ensimmäisten joukossa lasten psykoanalyyttiset hoidot ja uudisti syvällisesti psykoanalyyttista ajattelua. Hänen mukaansa varhaiset tyydytyksen ja pettymyksen kokemukset muokkaavat kokemusta hyvästä ja pahasta itsestä ja toisesta. Rakkaus ja viha, syyllisyys ja suru, kateus ja kiitollisuus ja monet muut inhimilliset tunteet muodostavat monisäikeisen tunteiden kirjon ja mielen mosaiikin, joka on vaikuttamassa ihmissuhteisiin koko elämän ajan. Kleinin ajattelun ytimenä on toiveikkuus siitä, että tuhon yllykkeet menettävät voimaansa ymmärryksen avulla.

Klein tutkii ihmisen koko elinkaarta imeväisiästä vanhuuteen. Käännösartikkeleiden kokoelma sopii psykologian ja psykiatrian ammattilaisille, mutta myös muille psykologisista ilmiöistä kiinnostuneille.