Therapeia-säätiö logo

Rekola Juhani: Syöpäsairaus ja elämän todellisuus, 2002, 165 s.

Monille on tuttua, että äkillisessä kriisitilanteessa sydän, iho tai vatsa reagoi. Kun ihminen sairastuu vakavasti, on merkityksellistä tutustua myös hänen elämäntilanteeseensa ja ikävaiheeseensa. Ruumiin reagointi voidaan ymmärtää kielenä, mutta se on epätarkka ja viitteellinen avautuen vasta pitkässä hoitosuhteessa.

Tässä teoksessa lääketieteen tohtori Juhani Rekola esittelee antropologisen lääketieteen näkökulmia erityisesti syöpäsairauksien esiintyvyydessä ja terapeuttisessa hoidossa. Leikkausten ja lääkitysten rinnalla on tärkeää esittää kaksi kysymystä: Miksi sairaus tuli juuri nyt? Miksi juuri tällä tavalla? Näiden kysymysten kautta voi avautua syvällisempi ymmärrys sairauden luonteesta ja siten mahdollisuus auttaa potilasta elämään sairautensa kanssa tai selviytymään siitä.

Kirjassa esitellään paitsi yksilöpsykologisia ja kulttuurisia näkökulmia sairastumiseen, myös perhedynaamisia ja psykoterapeuttisia näkökulmia. Lopuksi tutustutaan kahden kirjailijan - Marilyn Frenchin ja Friz Zornin - kokemuksiin syöpään sairastumisestaan. Kirja soveltuu paitsi hoitoalan ammattilaisille tai alaa opiskeleville, jokaiselle joka on kiinnostunut omasta terveydestään ja haluaa ymmärtää ruumiinsa viestejä.