Therapeia-säätiö logo

Pirjo Lehtovuori: "Kyllin lähellä - riittävän kaukana". Inhimillinen vuorovaikutus psykoanalyyttisessa psykoterapiaprosessissa. Tutkielmasarja nro1, 2006, 48 s.

PsL, psykoanalyytikko Pirjo Lehtovuori tarkastelee tutkielmassaan psykoanalyyttisen psykoterapiaprosessin mahdollistamaa varhaisten vaille jäämisten hoidollista kohtaamista. Painopisto on terapeutti-potilas -vuorovaikutussuhteen erityislaadun kuvaamisessa. Keskeiset psykoanalyyttisen psykoterapian peruskäsitteet, mm. transferenssi, vastatransferenssi ja vastarinta, nivoutuvat varhaiseen vaille jäämiseen liittyvien potilasesimerkkien kautta psykoterapeuttisen hoitosuhteen käytännönlähieiseen ja teoreettiseen tarkasteluun.

Kattavana psykoterapiaprosessin etenemisen kuvauksena tutkielma soveltuu hyvin psykoterapeuttien opetuksessa käytettäväksi ja on antoisa laajemmallekin lukijakunnalle kuvauksena siitä, mistä terapeuttisessa vuorovaikutuksessa on kysymys.

Pirjo Lehtovuoren koulutusanalyytikkotutkielma julkaistaan ensimmäisenä teoksena Therapeia-säätiön tutkielmia-julkaisusarjassa.