Therapeia-säätiö logo
Esko Klemelä:TUNTEMATTOMAN PSYKOANALYYTIKKOJohdantoa Wilfred R. Bionin ajatteluun                                                                                                                                                                               ”Bionin lukijan täytyy sietää omaa ymmärtämättömyyttään. Lukemista pitää jatkaa, vaikka ei heti ymmärrä kaikkea. Tämä oli Bionin oma ohje. Ymmärtäminen on tunnekokemus, joka syntyy, jos on syntyäkseen. Idea on sama kuin psykoanalyytikolla, joka vastaanotollaan jatkaa kuuntelua niin kauan, että ymmärrys alkaa häämöttää. Hän voi unohtaa aikaisemmin kuulemansa ja ymmärtämänsä ja siten oppia sietämään turhautumista. Taiteella on sama piirre: se vaikuttaa meihin, vaikka emme heti sitä ymmärrä!”– Esko KlemeläWilfred R. Bion (1897–1979) on yksi aikakautemme merkittävimmistä psykoanalyytikoista. Hänen kumouksellinen ajattelunsa on uudistanut käsityksiämme ihmismielen synnystä, psyykkisistä muutosprosesseista, luovuudesta, yksilön psykodynamiikasta sekä ryhmäilmiöiden dynamiikasta. Hän loi useita uusia käsitteitä siitä, miten ihmisen mieli kasvaa tietämisen intohimossa ja tiedostamattoman ja tietoisen vuorovaikutuksessa.Bionin ajattelun pohjalta tehdään koko ajan tutkimusta taiteen, kirjallisuuden, sosiologian, uskontotieteen ja taloustieteen aloilla. Bion ei anna selvärajaisia vastauksia eikä pureskeltuja tulkintoja – hän herättää meidät löytämään yhä uusia asioita ja oivalluksia. Juuri siinä piilee Bionin ja hänen ajatustensa kiehtova mysteeri.Koulutuspsykoanalyytikko ja ryhmäpsykoanalyysin kouluttaja, teologian maisteri Esko Klemelä tarjoaa tässä yleisesityksen Bionista ja hänen työstään ja teorioistaan. Klemelän teksti nojautuu asian syvälliseen tuntemiseen, mutta se jättää lukijalle tilaa etsiä myös omaa tulkintaansa. Esko Klemelä on toiminut pitkään kouluttajana ja työnohjaajana. Hän on myös pariterapian ja organisaatiodynamiikan asiantuntija.