Therapeia-säätiö logo

Terapeutin huoneessa. Kirjoituksia psykoanalyyttisestä menetelemästä.

Toim. Esko Klemelä, Kristiina Mälkönen ja Pirkko Sammallahti, 2011.

 

Joukko kokeneita psykoanalyyttisen koulutuksen saaneita ammattilaisia raottaa tässä kirjassa vastaanottonsa ovea. Sisään astuvalle tarjotaan tällä kertaa psykoterapeutin tuolia. Siltä avautuu näköaloja toisaalta potilaan mielen maisemiin, toisaalta siihen kokemusten ja vuorovaikutuksen maailmaan, joka terapeutin huoneeseen muodostuu. Saamme näköaloja myös laajaan teoreettiseen tietämykseen, johon menetelmien käyttö ja  psykoterapeutin ammatillinen osaaminen ankkuroituvat.

 

Kirjassa seurataan terapian polveilua alkuhaastattelusta lopettamispäätökseen ja pysähdytään matkan varrella psykoanalyyttisen terapian keskeisimpiin ilmiöihin, joihin kuuluvat transferenssi, vastatransferenssi, ruumiillisuuden läsnäolo terapiassa, unet ja erilaiset suojautumismenetelmät. Samalla pohditaan miten näitä ilmiöitä ymmärretään ja tulkitaan.

 

Kirjoittajat ovat poimineet mukaan omaa työtään parhaiten tukeneet kliinisen ajattelun hedelmät. Suomenkielisestä terapia-kirjallisuudesta on puuttunut teos, joka avaisi psykoanalyyttisen terapiaprosessin kulkua ja kokonaisuutta. Kirja pyrkii täyttämään tätä aukkoa. Se on tarkoitettu oppikirjaksi ja yleisemminkin herättämään kiinnostusta psykoanalyyttisen psykoterapian perusteisiin.

 

Esko Klemelä

Terttu Kuvaja

Kristiina Mälkönen

Leena Pylkkänen

Pirkko Sammallahti

Pirkko Siltala

Martti Tuohimetsä

Ritva Uhinki