Therapeia-säätiö logo

Yrjö O. Alanen: Samassa veneessä - psykiatrin muistelmia ja merkintöjä, 2012

Psykiatrian emeritusprofessori Yrjö O. Alanen on kirjoittanut jatkoa vuonna 2010 ilmestyneelle kirjalleen Entinen aika – muistelmateos lapsuudesta ja nuoruudesta. Tässä jatko-osassa keskeisin sisältö liittyy läheisesti hänen ammatilliseen toimintaansa Suomessa ja kansainvälisissä yhteyksissä 1950-luvulta alkaen. Lisäksi kirja sisältää aikakautensa tapahtumien tarkastelua ja kirjoittajan elämänkulun eläytyvää havainnointia ja analysointia.

Kirjan nimi Samassa veneessä – psykiatrin muistelmia ja merkintöjä tuo esiin Alasen jatkuvasti vahvistuneen käsityksen, että meidän kaikkien on tiedostettava voimakkaammin perimmäinen yhteisyytemme, riippuvaisuutemme toisistamme. Olemme maapallolla kaikki samassa veneessä, jonka tulevaisuus on meistä itsestämme ja yhteisistä toimistamme kiinni.

Yrjö O. Alanen toimi Turun yliopiston psykiatrian professorina vuosina 1968-1990. Hän on myös psykoanalyytikko (IPA). Suomen Mielenterveysseuran puheenjohtajana hän teki vuonna 1978 aloitteen ensimmäisen säännöllisen psykoterapiakoulutuksen järjestämisestä maassamme. Työtoveriensa kanssa hän kehitti Turussa moniulotteisen, psykoterapeuttisesti suuntautuneen psykoosien hoitosuuntauksen, jota sovellettiin myös valtakunnallisen skitsofreniaprojektin puitteissa.

Alaselle myönnettiin vuonna 2008 Maailman Psykiatriyhdistyksen ensimmäinen Philippe Pinel –palkinto humaanin psykiatrisen näkemyksen ja tutkimuksen edistämisestä.