Therapeia-säätiö logo

HELSINGIN YLIOPISTON JA THERAPEIA-SÄÄTIÖN LASTEN- JA NUORTENPSYKOTERAPIAN KOULUTUS 2024-2028 (83 op)

Hakuaika on 1-19.2.2024. Koulutuksen on tarkoitus alkaa syksyllä 2024. 

Koulutuksen keskeinen painopistealue on varhaisen vuorovaikutuksen havainnointi ja varhaisten kokemusten merkityksellisyys lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle. Toinen koulutuksen painopiste on varhaisten vaiheiden aikana syntyneiden vaurioiden aiheuttamissa häiriöissä ja niiden hoitamisessa psykodynaamisen psykoterapian keinoin. Tällaiset häiriöt ovat nyky-yhteiskunnassamme lisääntyneet ja niihin haetaan psykoterapeuttista osaamista lasten ja nuorten psykoterapeuteilta. Koulutuksessa syvennytään vanhempien kanssa työskentelyn merkityksellisyyteen osana lapsen psykoterapiaa.

Pitkäkestoisen intensiivisen psykoterapiatyöskentelyn kouluttautumisen lisäksi perehdytään lyhytpsykoterapeuttisiin fokusoituihin työskentelytapoihin eri-ikäisten lasten ja nuorten ja heidän perheidensä kanssa.

Tasapainoinen mielen, tunne-elämän ja ajattelukyvyn kehitys lapsuudessa edellyttää hyvän objektin (hyvien objektien) sisäistämistä. Keskeistä on lapsen varhaisen tunne-elämän merkitys ja sisäisen mielenmaailman monimuotoisuus. Lapsella on tarve sellaisen äidin /isän/hoivaajan mielelliseen läsnäoloon, joka kestää lapsen ahdistusta ja impulsseja sekä muokkaa lapsen kokemuksia siedettävään, käsiteltävään ja ajateltavaan muotoon oman ajattelunsa ja sulattelunsa kautta. 

Psykodynaamisen lasten ja nuorten psykoterapeuttikoulutuksen taustateoriat pohjautuvat psykoanalyyttisiin teorioihin, mm. objektisuhdeteoreettiseen, erityisesti post-kleinilaiseen ja post-bionilaiseen perinteeseen sekä kiintymyssuhdeteorian viitekehykseen. Psykoterapiassa lapselle välitettävä ymmärrys tapahtuu tässä ja nyt -tilanteissa. Tämä edellyttää sanattoman viestinnän tavoittamista ja tämän välittämistä lapselle ja nuorelle sopivalla tavalla hänen ikätasonsa huomioiden. Leikillä ja ruumiillisuudella on tässä keskeinen sija. Vauvahavainnointi antaa kokemuksellisen kosketuksen aidossa tilanteessa lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen, myös tunne-elämysten ruumiillisesta ytimestä.

Lapsen kehityksen syvällinen ymmärtäminen luo psykoterapeutille pohjaa ymmärtää nuoruusiän kehitystä ja kehityksellistä jatkuvuutta. Miten siirrytään lapsuudesta nuoruusikään ja tämän jälkeen kohden yhä laajempaa autonomiaa matkalla aikuisuuteen. Koulutus tarjoaa kattavan ammatillisen ymmärryksen kehityksestä ja sen luomasta pohjasta terveelle aikuisuudelle sekä tämän myötä vahvan ammattitaidon hoitaa psykoterapeuttisesti lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia.     

Koulutuksen esite ja lisätietoja hausta löytyvät Helsingin yliopiston sivuilta.

Yhteydenotot: 

Koulutuksen johtaja Tarja Pajunen (tarja.pajunen@kuh.fi)

Therapeia-säätiön koulutuskeskuksen toiminnanjohtaja Maria Stalter (hallinto@therapeiasaatio.fi)

Helsingin yliopisto, psykoterapeuttikoulutuksen koulutussuunnittelija: meilahti-specialist@helsinki.fi