Therapeia-säätiö logo

 

Psykoterapeutteja, jotka voivat ottaa uusia potilaita löytyy klikkaamalla tästä.

Vuoden 2024 psykoterapeuttiluettelo löytyy klikkaamalla tästä.

Psykoterapeuttiluettelossa on yhteystietoja Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksen kouluttamista psykoanalyytikoista, psykoterapeuteista ja lastenpsykoterapeuteista ympäri Suomen.

 

Psykoterapeuttiopiskelijoita, jotka voivat ottaa uusia koulutushoitopotilaita

Koulutushoitopotilaita ottavista opiskelijoista saat lisätietoa sähköpostitse toimisto(a)therapeiasaatio.fi 

 

Psykoterapiakoulutuksen asteen ilmaisevat lyhennykset VET ja ET

VET tarkoittaa vaativan erityistason koulutusta, jolloin koulutuksen kesto on vähintään 5 vuotta.

ET tarkoittaa erityistason koulutusta, jolloin koulutuksen kesto on vähintään 3 vuotta.

 

Therapeia-säätiön psykoterapeutti- ja psykoanalyytikkokoulutusten viitekehys

Therapeia-säätiön antama koulutus nojautuu psykoanalyyttiseen ajatteluun, joka pyrkii tunnistamaan ja ottamaan huomioon myös tiedostamattomalla tasolla vaikuttavat mielen yllykkeet. Therapeialaisen lähestymistavan lähtökohtana on ajatus mielen rakentumisesta vuorovaikutuksellisena kehitysprosessina niistä subjektiivisista kokemuksista, jotka ovat syntyneet varhaisissa vuorovaikutussuhteissa. Psyykkinen ja usein myös somaattinen kärsimys voidaan tältä pohjalta nähdä viitteenä kehityksellisestä häiriöstä, joka näyttäytyy myös psykoterapeuttisessa vuorovaikutusprosessissa. Häiriön tai vääristymän tultua tunnistetuksi psyykkisten rakenteiden uudelleen muotoutuminen tulee mahdolliseksi tämän vuorovaikutussuhteen avulla.

Psykoterapeuttisen hoitosuhteen turvin voidaan käydä läpi kokemuksia, jotka ovat ylittäneet silloisen vastaanotto- ja sietokyvyn ja joiden kokemusten suhteen on jääty liian yksin. Hoitosuhteessa on mahdollisuus liittää nämä poissuljetut puolet oman minuuden piiriin ja eheytyä. Psykoterapian tavoitteena on potilaan itseymmärryksen syventäminen.