Therapeia-säätiö logo

Ammattieettisen toimikunnan tarkoitus

Therapeia-säätiön ammattieettisen toimikunnan tarkoitus on edistää Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksen joustavaa ja eheää toimintaa yhteisönä käsittelemällä sen piirissä esiintyviä ammattieettisiä ongelmia antamalla neuvotteluapua, tukea ja suosituksia ongelmallisissa tilanteissa. Toimikunta ohjaa tarvittaessa valituksen tekijän eteenpäin esim. Valviraan (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto), Suomen Psykologiliittoon, Suomen Lääkäriliittoon jne.

 

Ammattieettisen toimikunnan tehtävät

 - asiantuntija-avun antaminen asianosaisille tilanteissa, joissa potilas tai potilaan omainen on esittänyt valituksen tai perustellun huolestumisen Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksen koulutuksessa olleen tai olevan psykoterapeutin tai psykoanalyytikon menettelystä,

 

- asiantuntija- tai neuvotteluavun antaminen asianosaisille tilanteissa, joissa koulutukseen osallistuva henkilö on esittänyt valituksen opettajana toimivan Therapeia-säätiön Koulutuskeskukseen kuuluvan henkilön toiminnasta,

 

- neuvotteluavun antaminen jommankumman osapuolen sitä pyytäessä silloin kun Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksen koulutustoiminnan piirissä olevien jäsenten välillä on ilmennyt työhön liittyvä ammattieettinen ongelma,

 

- tuen ja neuvotteluavun antaminen koulutuksen suorittaneille ja koulutuksessa oleville jäsenille työhön liittyvissä vaikeahoitoisissa inhimillisissä hätätilanteissa,

 

- harkita ja valmistella yleisluontoisten ammattieettisten ongelmien käsittelyä ja mahdollisia kannanottoja Koulutuskeskuksen piirissä.

 

Aloitteen tekijä ottaa suoraan yhteyttä ammattieettisen toimikunnan puheenjohtajaan joko puhelimitse tai kirjallisesti. Kirjalliset esitykset osoitetaan Therapeia-säätiön ammattieettiselle toimikunnalle ja lähetetään kirjeitse säätiön toimistoon, josta ne edelleen ohjataan avaamattomina ammattieettisen toimikunnan puheenjohtajalle. Puheenjohtajan yhteystiedot saa Therapeia-säätiön toimistosta, puh. 09-492 818 tai hallinto(a)therapeiasaatio.fi.

 

Potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus kannella, jos hän on tyytymätön terveydenhuollossa saatuun hoitoon tai kohteluun. Ennen kantelun tekemistä kannattaa kuitenkin harkita myös muita, usein nopeampia ja tehokkaampia keinoja, joilla asia voitaisiin selvittää ja ratkaista.