Therapeia-säätiö logo

Transferenssikeskeisen psykoterapian (TFP) koulutusohjelma

Transferenssikeskeinen psykoterapia (TFP) on manualisoitu ja tutkimusnäyttöön perustuva, epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivien potilaiden hoitomenetelmä, jonka on kehittänyt Otto Kernberg.  

TFP on psykodynaaminen yksilö-psykoterapia, jonka tavoitteena ei ole vain potilaan oireilun lievittäminen, vaan myös persoonallisuuden toiminnan parantuminen. Koulutus-ohjelmassa käytetään viimeisintä, vuonna 2015 julkaistua TFP:n hoitomanuaalia:

Yeomans F, Clarkin J, Kernberg O (2015): Transference-Focused Psychotherapy for Borderline Personality Disorder: A Clinical Guide. Washington DC: American Psychiatric Publishing.

Englanninkielinen koulutusohjelma on tarkoitettu psykoterapeuteille ja psykoterapeuttikoulutusohjelmissa opiskeleville psykologeille, psykiatreille ja muille kliinikoille. Aiempaa psykodynaamista psykoterapeuttikoulutusta EI edellytetä.  

TFP:n kansainvälisen kattojärjestön, International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP), säädösten mukaisesti koulutusohjelma koostuu neljästä 2-päiväisestä teoreettisesta koulutuspäivästä ja valinnaisesti yhden potilaan hoitamisesta kahden vuoden ajan, säännöllisine ryhmätyönohjauksineen. Kaikki koulutusohjelman kouluttajat ovat ISTFP:n auktorisoimia kouluttajia ja työnohjaajia. Tämän koulutuksen hyväksytyn suorittamisen jälkeen koulutetut yksilöpsykoterapeutit voivat hakea ISTFP:ltä sertifiointia TFP-terapeutteina toimimiseksi.

Seminaarit  

(kukin 2 päivää, 20 x 45 minuuttia)

28.-29.1.2022 (lähiopetus) Johdatus transferenssikeskeiseen psykoterapiaan

 • Alvise Orlandini (lähiopetus) ja Otto Kernberg (etäyhteys)

11.-12.3.2022 (etäopetus) Diagnosointi, potilaiden valinta ja hoitosopimuksen tekeminen työnohjauksen tuella toteutettavaan TFP-hoitoon.

 • Alvise Orlandini tai Irene Sarno

22.-23.4.2022 (etäopetus) Hoitotekniikka  

 • Alvise Orlandini tai Irene Sarno

20.-21.5.2022 (lähiopetus) Komplikaatiot, narsismi, ja hoidon myöhemmät vaiheet

 • Irene Sarno

Työnohjausryhmät

Työnohjausryhmistä vastaavat koulutuspsykoterapeutit ja kokeneet TFP-kouluttajat Alvise Orlandini ja Irene Sarno. Ne kokoontuvat erikseen sovittavalla tavalla, esim. parityönohjauksina, 20 kertaa 90 minuutin ajan suojatun Skype- tai Zoom-yhteyden turvin.

Työnohjaukset alkavat viimeistään toisen seminaarin jälkeen.  

Osallistumisvaihtoehdot

On mahdollista osallistua vain joko kaikkiin neljään 2-päiväiseen seminaariin ilman koulutuspotilaan hoitoa ja työnohjausta tai ne sisältävään koko koulutusohjelmaan.

Voit varata joko: 

A. Kaikkiin neljään 2-päiväiseen seminaariin osallistumisen; tai

B. Koko 8-päiväiseen koulutusohjelmaan ja 20 kerran työnohjaukseen osallistumisen. Tällöin on mahdollisuus saada sertifikaatti TFP-terapeuttina toimimiseksi.  

Järjestelyt  

Koulutuksen järjestäjä on Therapeia-säätiö, yhteistyössä ISTFP:n kanssa.  

Osallistumismaksu

Hinta riippuu osallistujien määrästä ja kattaa kaikkiin seminaaripäiviin osallistumisen (sis. 24 % alv).  

2.000 euroa (12-15 osallistujaa)

1.600 euroa (16-19 osallistujaa)

1.250 euroa (vähintään 20 osallistujaa)

Työnohjaukset (20 *45 min. à 120 euroa) maksetaan erikseen suoraan työnohjaajalle.

Ilmoittautuminen  

Viimeinen ilmoittautumispäivä perjantai 10.12.2021. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Sitova ilmoittautuminen: Sähköpostitse (hallinto@therapeiasaatio.inet.fi) tai täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake alla.  

Lisätietoja ja alustavasta kiinnostuksesta ilmoittaminen: 

 • VTT, Leena Ehrling, leena@ehrling.fi, 050 5559 192
 • PsT Thea Strandholm, thea.strandholm@gmail.com, 050 338 4282
 • PsT, dos. Olavi Lindfors, olavi.lindfors@kolumbus.fi

 

Transference-Focused Psychotherapy (TFP) Curriculum

Transference-Focused Psychotherapy (TFP) is a manualized and evidence-based treatment for patients with borderline personality disorder. TFP was developed by Otto Kernberg as an individual outpatient psychodynamic psychotherapy that aims not only at symptom improvement, but also on changes in personality functioning. The latest version of the treatment manual has been published in 2015 and will be used in this curriculum:

Yeomans F, Clarkin J, Kernberg O (2015): Transference-Focused Psychotherapy for Borderline Personality Disorder: A Clinical Guide. Washington DC: American Psychiatric Publishing.

This curriculum is offered for psychiatrists, clinical psychologists, and psychotherapists, who are licensed to deliver psychotherapy to patients or who are in psychotherapy training. The completion of a training in psychodynamic psychotherapy is NOT a condition for the participation in this curriculum.

According to the regularities of the International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP; www.istfp.org), this curriculum consists of four times two days of theoretical training and of the treatment of one borderline patient for two years under regular group supervision. Teaching is in English and the lecturers of the curriculum are certified ISTFP teachers and supervisors. After completion of this training, therapists can apply for a certification exam as TFP therapist.

Seminars  

(two days, 20 x 45 minutes each)

January 28/29, 2022 Introduction to Transference-Focused Psychotherapy  

 • Alvise Orlandini (in Helsinki) and Otto Kernberg (distance education, online from N.Y.)

March 11/12, 2022, online Diagnosis and Treatment Contract - Recruitment of patients for TFP treatment under supervision.

 • Alvise Orlandini or Irene Sarno

April 22/23, 2022 The treatment techniques

 • Alvise Orlandini or Irene Sarno

May 20/21, 2022 Complications, narcissism, and later stages of the treatment

 • Irene Sardo

Supervision groups

The supervision groups will be conducted by experienced training psychotherapists and supervisors Alvise Orlandini and Irene Sarno. They will meet as agreed, e.g., as a group of two supervisees, for 20 sessions, each 90 minutes, on secured Skype or Zoom.

The supervision will begin latest after the second seminar in March-April, 2022.

Participation options

It is possible to register only for all the seminars without supervision or to attend the seminars, and have one TFP-based therapy supervised.  

A. Registration for all the four 2-day seminars  

B. Registration for the whole 8-day curriculum, including 20 sessions of supervision (and the option to become certified as a TFP therapist)

Arrangements

The organizer is Therapeia Foundation, together with ISTFP.

Participation fees

The fee depends on the number of participants and covers the rate of all the seminars (incl. 24% VAT)

2.000 euros (12-15 participants)

1.600 euros (16-19 participants)

1.250 euros (min. 20 participants)

The supervisions (20*45 min., 120 euros each) are paid directly to supervisors.

Registration

Registration deadline is Friday, December 10, 2021.  

Please register with the electronic form below or hallinto@therapeiasaatio.inet.fi  

Information and preliminary registration:

 • hallinto@therapeiasaatio.inet.fi
 • Dr. Leena Ehrling, leena@ehrling.fi, +358 50 5559 192
 • Dr. Thea Strandholm, thea.strandholm@gmail.com, +358 50 338 4282
 • Dr. Olavi Lindfors, olavi.lindfors@kolumbus.fi

 

 

 

Psykoterapeutti / Psychotherapist
Psykoterapeuttiopiskelija / Psychotherapist in training