Therapeia-säätiö logo

Webinar arranged by The Institute of Therapeia-Foundation in Helsinki 29. – 30.1.2021

Therapeia-säätiön Koulutuskeskus järjestää webinaarin Helsingissä 29.-30.1. 2021

 

ALIVE MOMENTS AND THE NOBLE ART OF INTERPRETATION IN PSYCHOANALYSIS

Why are the Alive Moments and the Interpretation in the here and now so important?

What do we mean by Mutative Interpretation?

 

ELÄVÄT HETKET JA TULKINNAN JALO TAITO PSYKOANALYYSISSA

Miksi Elävät Hetket ja Tulkinta tässä ja nyt ovat niin tärkeitä?

Mitä tarkoitamme Muuttavalla Tulkinnalla?

 

Main lecturer: Emeritus professor R.D. Hinshelwood in Essex University

The other lecturers: 

Training psychoanalyst Gustav Schulman

Training psychoanalyst Kaj J. Davidkin

The Case report: Psychotherapist, Group psychotherapist Aili  Schulman

 

Pääkouluttajana toimii Essexin yliopiston psykoanalyysin emeritus professori, psykoanalyytikko R.D. Hinshelwood

Kouluttajina toimivat myös:
Kouluttajapsykoanalyytikko Gustav Schulman 
Koulutuspsykoanalyytikko Kaj J. Davidkin. Tapausesityksen pitää: 
Psykoterapeutti, ryhmäpsykoterapeutti Aili Schulman

 

Simultaneous interpreter only for Finnish participants (English-Finnish) Kimmo Absetz

Webinaarin simultaanitulkkina suomalaisille osanottajille (englanti-suomi) toimii Kimmo Absetz

 

The target group for the webinar: 
Psychoanalysts, psychotherapists, group psychoanalysts, group psychotherapists, supervisers, consultants and all who are interested 

Webinaarin kohderyhmä

Psykoanalyytikot, psykoterapeutit, ryhmäpsykoanalyytikot, ryhmäpsykoterapeutit, työnohjaajat, konsultit ja kaikki aiheesta kiinnostuneet                          

 

Information / lisätietoja: Home page of Therapeia-Foundation / Therapeia-
säätiön kotisivuilla www.therapeia-saatio.fi, Managing Director / Toiminnanjohtaja Tarja Koskenpato: Email: hallinto@therapeiasaatio.inet.fi 

 

Participation fee / Osallistumismaksu: 280€ two days / kaksi päivää (sis. alv:n). 
                                                                   One day / yksi päivä 140€ 

                                                                  

After registration Therapeia Institute will send an Invoice to every participant by email. All those participants who have paid the participation fee will receive a link, which allows the access to the webinar. 

Ilmoittautumisen jälkeen Therapeian koulutuskeskus lähettää sähköpostitse jokaiselle osanottajalle laskun. Kaikille niille osanottajille, jotka ovat maksaneet osallistumismaksun, lähetetään linkki, joka mahdollistaa pääsyn webinaariin.  

 

Registration / Ilmoittautuminen latest / viimeistään 11.1. 2021 
Home page: www.therapeia-saatio.fi Email:  hallinto@therapeiasaatio.inet.fi   

 

Cancellation policy / peruutusehdot 
Cancellation more than two weeks before the webinar, 50% of the participation fee will be charged. If the participant does not inform us about cancellation, the total sum of participation fee will be charged.  

Mikäli ilmoittautuja peruu osallistumisensa vähemmän kuin 2 viikkoa ennen tilaisuutta, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta toimisto- ja järjestelykuluina. Mikäli osallistuja ei ilmoita peruutuksesta lainkaan, veloitetaan koko osallistumismaksu.

 

PROGRAM / OHJELMA

Friday / Perjantai 29.1.2021

Chair / puheenjohtaja: Training psychoanalyst / Koulutuspsykoanalyytikko Hannu Säävälä

10.00-10.15        Registration / ilmoittautuminen on line

10.15-10.20        Introduction to the seminar / johdanto seminaariin: Training pscyhoanalyst / koulutuspsykoanalyytikko Hannu Säävälä 

10.20-11.20        Authenticity and enactment / Aitous ja toiminnallistaminen, Bob Hinshelwood

11.20-11.40       Questions / Kysymyksiä

11.50-12.30       Break / Tauko

12.30-13.30       ”The patient’s experience is his true communication” (W. Bion),                ”Potilaan tunnekokemus on hänen todellinen viestinsä” (W. Bion), Gustav Schulman

13.30-13.50      Questions / Kysymyksiä

13.50-14.05      Break / Tauko

14.05-15.05     Analyst-centred and patient-centred Interpretations in the treatment of a      bordeline patient / Analyytikkokeskeiset ja potilaskeskeiset tulkinnat rajatilapotilaan hoidossa , Kaj J. Davidkin

15.05-15.20      Break / tauko

15.20-15.40     Questions / Kysymyksiä

15.40-16.00     Closure of the day / Päivän päätös

 

Saturday / Lauantai 30.1.2021

Chair / Puheenjohtaja: Training psychoanalyst / Koulutuspsykoanalyytikko Hannu Säävälä

10.15-10.20     Introduction / Johdanto

10.20-11.20    Casereport / Tapausselostus, Aili Schulman

11.20-12.20   Consultants Bob Hinshelwood’s and Gustav Schulman’s comments – Discussion / Konsulttien Bob Hinshelwoodin ja Gustav  chulmanin kommentit / Keskustelua

12.20-13.00    Break / Tauko

13.00-14.00    Countertransference as an instrument of research / Vastatransferenssi       tutkimisen välineenä, Bob Hinshelwood

14.00-14.20    Questions / Kysymyksiä

14.20-14.35    Break / Tauko

14.35-15.35   The phases of transformative interventions and interpretations /                   Muuttavan interventio- ja tulkintaprosessin vaiheista, Gustav Schulman 

15.35-15.50    Break / Tauko

15.50-16.10    Questions / Kysymyksiä

16.10-16.30    Closure of the seminar / Webinaarin päätös

 

Ilmoittautuminen Koulutuskeskuksen webinaariin 29.-30.1.2021 /

Registrationform:

 

molempiin päiviin /both days
friday 29.1.2021
saturday 30.1.2021