Therapeia-säätiö logo

HELSINGIN YLIOPISTON JA THERAPEIA-SÄÄTIÖN PSYKOANALYYTTINEN PARI- JA PERHEPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS 2023-2027 (77 op)

Hakuaika on 1-28.2.2023. Koulutuksen on tarkoitus alkaa syksyllä 2023. 

Ihmisen elinikäinen psyykkinen kasvu ja kehitys tapahtuu läheisissä ihmissuhteissa. Varhaisen kasvun ja kehityksen teemat ja niissä kohdatut haasteet ja vauriot aktivoituvat myöhemmissä ihmissuhteissa ja vaikuttavat läpi elämän:

  • aikuisuuden parinvalintaan
  • puolisoiden seksuaaliseen suhteeseen
  • parisuhteen syntyyn ja kriiseihin
  • vanhemmuuteen
  • perheen vuorovaikutukseen ja tunneyhteyteen
  • perheen kykyyn tukea lasten kasvua ja kehitystä kohti itsenäisyyttä ja omaa elämää
  • perheen kykyyn säilyttää tunneyhteys elämän vaikeuksissa

Ensimmäinen suomalainen psykoanalyyttinen pari- ja perhepsykoterapeuttikoulutusohjelma tarjoaa vankan ymmärryksen parin ja perheen vuorovaikutussuhteiden tiedostamattomaan dynamiikkaan, ylisukupolvisiin siirtymiin ja perhesuhteissa ilmenevien ongelmien ja psyykkisen oireilun kohtaamiseen ja hoitoon. Koulutuksessa opit tutkimaan yhdessä parin ja perheen kanssa turvallisen tunneyhteyden esteitä, purkamaan psyykkistä kasvua ja kehitystä estävää haitallista vuorovaikutusta, luomaan kehitystä edistävän terapiasuhteen ja tukemaan perhesuhteissa uudenlaisen tunneyhteyden rakentumista. Koulutus antaa pätevyyden toimia pari- ja perhepsykoterapeuttina.

Koulutusprosessissa nivoutuvat yhteen teoriaseminaarit, kirjallisuuden lukeminen, oman perhetaustan tutkiminen ja käsittely, parien ja perheiden kanssa tehtävä terapiatyö sekä työnohjaus, jossa teoria ja käytäntö yhdistyvät. Kouluttajat ovat kokeneita kliinikoita psykoanalyysin, psykoanalyyttisen paripsykoterapian ja perhepsykoterapian aloilta. Vastuukouluttaja Sanna Aavaluoma on kouluttajapsykoterapeutti perhepsykoterapiassa ja psykoanalyyttisessa paripsykoterapiassa. Sanna on lisäksi integratiivinen paripsykoterapeutti ja psykoseksuaaliterapeutti.          

Koulutuksen esite ja lisätietoja hausta löytyvät Helsingin yliopiston sivuilta.

Yhteydenotot: 

Vastuukouluttaja Sanna Aavaluoma (sanna.aavaluoma@gmail.com

Therapeia-säätiön koulutuskeskuksen toiminnanjohtaja Maria Stalter (hallinto@therapeiasaatio.fi)

Helsingin yliopisto, psykoterapeuttikoulutuksen koulutussuunnittelija: meilahti-specialist@helsinki.fi