Therapeia-säätiö logo

THERAPEIA-SÄÄTIÖN TÄYDENNYSKOULUTUS                      

VAUVAHAVAINNOINTISEMINAARI                                    

Vauvahavainnointi: Mahdollisuus oppia kokemuksellisesti vastavuoroiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyösuhteeseen liittyviä taitoja

 

Vauvahavainnoinnin merkityksellisyydestä psykoterapiatyön kannalta

Olennaista: mitä havaitaan (nähdään, kuullaan, haistetaan) ja tunnetaan, sekä omina ruumiillisina reaktioina tunnistetaan - ei oletuksia

Havaitsijan on tarkoitus kuvata: lapsen ja muiden välillä tapahtuvaa suhteiden kehittymistä – mukaan lukien havainnoijan luoma suhde havaittaviin

Pyrkimys on ymmärtää: tiedostamattomia sisältöjä käyttäytymisessä, kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa

Mahdollisuus tutustua: transferenssi- ja vastatransferenssi-ilmiöihin

Antaa ymmärrystä: varhaisten kehitysvaiheiden aikana tapahtuneiden ja koettujen vaille jäämisten kohtaamiseen lasten ja aikuisten psykoterapioissa ja psykoanalyyseissa

Mahdollistaa psykoterapeuteille avoimen, odottavan ja tilaa antavan asenteen – sekä varhaisvaiheiden rekonstruktioiden tavoittamisen psykoterapioissa

Vauvahavainnointiseminaarin toteutus: 

 • Seminaari on tarkoitettu valmiille psykoterapeuteille ja Therapeia-säätiön psykoterapeutti-koulutuksessa oleville
 • Seminaari toteutetaan kolmen lukukauden aikana (kevät 2024 – kevät 2025, yhteensä 10 kertaa, sisältäen päättöseminaarin)
 • Ennen seminaaria on infotilaisuus (3 tuntia)
 • Koulutuspäivät ovat kerran kuussa perjantaisin (9 koulutuspäivää à 3 tuntia) kello 10.15 – 13.00
 • Jokaisella on vuorotellen oma 45 minuutin työnohjausvuoro
 • Päättöseminaarissa (6 tuntia) käsitellään havainnoijan omaan kokemuksellisuuteen pohjaava kirjallinen lopputyö
 • Yhdessä ryhmässä voi olla korkeintaan 6 työnohjattavaa. Koulutukseen otetaan enintään 12 koulutettavaa kahteen eri ryhmään.
 • Työnohjattavat etsivät itse vauvaperheen saamiensa ohjeiden mukaan

Vauvahavainnointiseminaarin koulutuspäivät: 

 • Infotilaisuus: 6.10.2023 kello 10.15 – 13.00
 • Kevään 2024 koulutuspäivät: 12.1., 9.2., 8.3., 12.4.2024 kello 10.15 – 13.00
 • Syksyn 2024 koulutuspäivät: 16.8., 6.9., 11.10., 8.11., 29.11.2024 kello 10.15 – 13.00
 • Lopputöiden palautuspäivä: 14.2.2025
 • Päättöseminaari: 14.3.2025 kello 10.15 – 15.45

Vastuukouluttajat:

Johtava vastuukouluttaja ja työnohjaaja (Ryhmä 1): Pirjo Lehtovuori, PsT, psykoterapian erikoipsykologikoulutuspsykoanalyytikko, koulutuslastenpsykoterapeutti

Vastuukouluttaja ja työnohjaaja (Ryhmä 2): Kaisa-Maria Leskinen, psykologi, koulutuslastenpsykoterapeutti 

Kirjallisuus:

Perez-Sanches, M. (2020). Baby Observation: Emotional Relationships during the First Year of Life. Harris Meltzer Trust.

Schulman, M. (2002). Vauvahavainnointi - oppia observoimalla. Therapeia-säätiö. Gummerus: Saarijärvi.

Sternberg, J. (2005). Feel the Music: how infant observation develops the equipment for clinical practice. Teoksessa Janine Sternberg: Infant Observation at the Heart of Traineng. Routledge, 84-122.

Vauvahavainnointiseminaarin hinta:

1400,00 € (sis. alv. 24 %) 

Ilmoittautuminen: 

22.9.2023 mennessä alla olevalla verkkolomakkeella 

Lisätiedot:

Maria Stalter, toiminnanjohtaja, Therapeia-säätiö, hallinto@therapeiasaatio.fi, 050 554 2661

Ilmoittautuminen vauvahavainnoinnin täydennyskoulutukseen 2024-2025:

Psykoterapeutti, psykoanalyyttinen/psykodynaaminen
Psykoterapeutti, muu suuntaus