Therapeia-säätiö logo

Toim. Irmeli Laitinen ja Seija Ollikainen

Maailma mielessä ja mieli maailmassa

 

Mentalisointi on kykyä tunnistaa miten oman mielen toiminta ja oma käyttäytyminen vaikuttavat toiseen sekä miten toinen puolestaan vaikuttaa itseen.   Tämän vastavuoroisen ymmärryksen kautta kykenemme olemaan enemmän vastuullisia sanomisistamme ja käyttäytymisestämme ja kehittymään siinä.

Mentalisaatiokyky kehittyy suhteessa toiseen tai toisten kanssa.

Kohtaamisessa  -  toisen mielen läsnä ollessa opimme ymmärtämään omaa mieltä ja olemaan läsnä myös toisen mielelle.

Tämä teos on artikkelikokoelma mentalisaatiohoidosta Suomessa.  Mentalisaatioon perustuvaa käytännön työtä tehdään jo monella eri taholla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Kirjassa tuodaan esiin neuropsykoanalyyttista, yksilö-, pari- ja perhe- sekä ryhmäterapeuttista näkemystä, joissa mentalisaatiohoidon perusajatuksia  ja kliinistä käytäntöä valotetaan monipuolisesti.

Teos soveltuu erinomaisesti oppikirjaksi kaikille niille ammattilaisille, jotka haluavat etsiä uusia menetelmiä omaan kliiniseen käytäntöönsä. Se sopii myös kaikille ihmismielen sisällöistä kiinnostuneille lukijoille.